Alltagsbegleitung Wonneberger GmbH

– Presseberichte –

2023-08-23 - Westfalen Blatt - Handpuppen mit Charakter

Quelle: 2023-08-23 - Westfalen Blatt - Handpuppen mit Charakter

Quelle: Spenger Echo 08/2023

2022-08-01 - Zeitungsbericht Westfalenblatt - Demenzlotsin Spenge

Quelle: Westfalen Blatt 08/2022

Quelle: Spenger Echo 2/2020